dhisk

Nga Wiktionary

DHISK m.

  • 1. Tabaka në trajta e në përmasa të ndryshme, që shërben për t'u nxjerrë miqve kafe, pije, ëmbëlsira etj. Doli me dhisk në dorë (nusja). Vë në dhisk.
  • 2. vjet. Tabaka a diçka tjetër e ngjashme, me të cilën mblidheshin të holla si ndihmë për kishën. Dhisku I kishës. Çmblidhte dhisku e hante prifti.
  • 3. fig. vjet. Ndihmë që mblidhej për dikë që mbetej keq.
  • 4. shih DISK,-U.