dentist

Nga Wiktionary

DENTIST m.

Specialist për mjekimin, heqjen dhe zëvendësimin e dhëmbëve; mjek dhëmbësh. Kabineti i dentistit.