demokratik

Nga Wiktionary

DEMOKRATIK mb.

Që bazohet në parimet e demokracisë, që u përmbahet këtyre parimeve e i vë në jetë; që është në interes të masave të gjera të popullit. Republikë (qeveri) demokratike. Shtet (regjim) demokratik. Parti (organizatë) demokratike. Liri demokratike. Zgjedhje demokratike. Ide (pikëpamje, mendime, parime) demokratike. Ligje demokratike. Formë demokratike. Frymë demokratike. Të drejta demokratike. Letërsi demokratike. Shndërrime (reforma) demokratike. Ka karakter demokratik. Në mënyrë demokratike.

  • Centralizëm demokratik shih te CENTRALIZ/ËM,~MI.