demografi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DEMOGRAFI f.

Degë e statistikës që studion shpërndarjen gjeografike, përbërjen dhe shtimin e popullsisë ose të grupeve të veçanta shoqërore; studimi statistikor i përbërjes së popullsisë dhe i ndryshimeve në gjirin e saj. Merret me demografi.