delegate

Nga Wiktionary

DELEGATE f.

Fem. e DELEGAT,~I. Delegatët e kongresit. Delegatët e rrethit të Tiranës. E zgjodhën delegate.