deist

Nga Wiktionary

DEIST m. filoz.

Ithtar i deizmit. Deist i bindur.


DEIST mb. filoz.

Që mbështetet në deizmin; që ka të bëjë me deizmin. Filozofi deiste. Filozof deist. Pikëpamje deiste.