deficit

Nga Wiktionary

DEFICIT m. fin.

1. Të holla që mungojnë në krahasim me vlerën e mallrave të shitura; mall që mungon në krahasim me sasinë që duhet; kund. suficit. Doli deficit. Magazina ka deficit.

2. Teprica e shpenzimeve kundrejt të ardhurave në buxhet. Deficitet në buxhetet e vendeve kapitaliste.