debit

Nga Wiktionary

DEBIT libr.

Sasia e ujit, e naftës a e gazit që del nga një burim në një njësi kohe. Debit i ulët (i lartë, i mesëm). Debiti i ujit. Debiti i lumit. Debiti i puseve. Rritja e debitit.