dangë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DANGË f. krahin.

Damkë, njollë (edhe fig.). Danga balte (boje). Dangat e diellit. Dangë turpi. Rrobë me danga. Fytyrë me danga. U bë me danga. Iu bë një dangë.