daktilografoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DAKTILOGRAFOJ kal.

Shkruaj me makinë shkrimi; shtyp diçka me makinë shkrimi. Daktilografoj artikullin (punimin). Daktilografoj në letër dylli.