dak

Nga Wiktionary

DAK m.

Pjesëtar i popullsisë së vjetër të Dakisë, e cila njihet si paraardhëse e popullsisë rumune; banor i Dakisë.


DAK mb.

Që lidhet me Dakinë ose me dakët; që është karakteristik për Dakinë ose për dakët, i Dakisë ose i dakëve; që është krijuar nga dakët. Fiset dake. Emër dak. Kultura dake.