dajandis

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

DAJANDIS jokal. bised.

1. Duroj, qëndroj. Nuk dajandisi në të ftohtë. Nuk dajandisi dot pa ujë. Dajandisi shumë (si burrat).

2. vet. veta III. Rron mjaft kohë, i qëndron kohës, nuk prishet shpejt (për diçka). I dajandisën këpucët. Enët e baltës dajandisin mjaft.

3. kal. I bëj ballë, i qëndroj (një vështirësie, një sëmundjeje etj.); përballoj, mund. E dajandisi gripin. Gruri nuk e dajandisi dot të ftohtët.