censura

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

censura - Shqyrtim e kontroll ii përmbajtjes së veprave të ndryshme para se të betohen a të shfaqen ose kontroll i letrave, telegrameve etj. para se të dorëzohen, që bëhet nga një organ zyrtar ose nga një i ngarkuar.