Jump to content

Wiktionary:Stampa fjalori

Nga Wiktionary

Ketu po e vendoj stampen per ndarjen e fjaloreve sipas shkronjes, nese ju duhet vetem kopjoni dhe shtoni emrin e fjalorit qe doni te e beni.

{| class="toccolours" style="margin: 0 auto;" align="center"
|align="center"|'''Fjalori ... - radhitur sipas shkronjave'''
|-
|align="center" style="border-top: 1px solid #ccc;"|
'''-''' [[/a|A]] | [[/b|B]] | [[/c|C]] | [[/ç|Ç]] | [[/d|D]] | [[/dh|DH]] | [[/e|E]] | [[/ë|Ë]] | 
[[/f|F]] | [[/g|G]] | [[/gj|GJ]] | [[/h|H]] | [[/i|I]] | [[/j|J]] | [[/k|K]] | [[/l|L]] | [[/ll|LL]] 
| [[/m|M]] | [[/n|N]] | [[/nj|NJ]] | [[/o|O]] | [[/p|P]] | [[/q|Q]] | [[/r|R]] | [[/rr|RR]] | 
 [[/s|S]] | [[/sh|SH]] | [[/t|T]] | [[/th|TH]] | [[/u|U]] | [[/v|V]] | [[/x|X]] | [[/xh|XH]] | 
[[/y|Y]] | [[/z|Z]] | [[/zh|ZH]] <small>Shtesë</small>| [[/w|W]] | [[/0|0]]''' -''' 
|}
<noinclude>[[Category:Stampa]]</noinclude>