Online

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Fjala Online dote thote te jesh aktiv.

    1. Pjesa me e perparuar dhe me e dalluar e njerezve ne veprimtarine e nje organizate ose te nje kolektivi
    2. Mbledhje e pjeses aktive te nje organizate e aktivisteve te lidhur drejtpetdrejt me nje veprimtarine
    3. Qe zotrohet mir e vihet ne perdorim te gjalle pervetsim aktiv
    4. Fjala aktiv konceptohet edhe sipas kuptimeve te foljeve Aktivizoj Aktivizohet