Kurani

Nga Wiktionary

Kurani ose Kur'ani është libër fetar Islam shpallur Muhammedit a.s. nga ana e Allahut. Kur'ani përmban 114 sure.