He

Nga Wiktionary

HE pasth.

  • 1. Përdoret si thirrje kur i drejtohemi dikujt; o. Tungjatjeta, he burra! Si u gdhitë, he djem!
  • 2. Përdoret kur mallkojmë, kur flasim me qesëndi, kur shprehim krenari, gëzim a ndonjë ndjenjë tjetër. He, sa, u gëzova atë ditë! He, e djegtë flaka! He, he, s'kemi gjë në trastë! He, çfarë djali ka.