Germanium

Nga Wiktionary

GERMANIUM m. min.

Metal i fortë, por i thyeshëm, në trajtë kristalesh me ngjyrë të argjendtë, që është shumë i përhapur në natyrë dhe përdoret si gjysmëpërcjellës në radioteknikë (simboli Ge). Kristale të germaniumit.