Diskriminimi

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Diskriminimi (lat. Discriminatio në kuptimin nënvendosje), dhënia pa ndërgjegje e përparësisë në sjellje.

Në sociologji, me diskriminimi nënkuptojnë zhvlerësimin e një grupi të huaj, e në veçanti të një minoriteti shoqëror brenda një shoqërie të ngritur mbi parimet e barazisë, parimit të ndalimit të dallimeve racore, fetare, politike. Diskriminimi merr edhe veti të etnocentrizmit që rrjedh nga motive të pa reflektueshme (paragjykime) apo edhe si mjet i caktuar lufte i ideologjive politike. Diskriminimi ne pune[redakto | redakto tekstin burimor]

Trajtimi i pabarabarte ne vendet e tyre ne pune apo një grup i caktuara punëtoresh ne një ndërmarrje apo organizatë punuese, konsiderohet diskrimin ne pune.