Baden

Nga Wiktionary

Fjala Baden ka më shumë kuptime:

Shpjegim
Shpjegim
Kjo është një faqe kthjelluese. Në qoftë se erdhët këtu duke ndjekur një lidhje nga një artikull tjetër, mund të ktheheni mbrapa dhe të rregulloni lidhjen që të tregojë artikullin e duhur.

.