zonal

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ZONAL mb. libr.

  • Që bëhet në bazë zone, që ndodh në një zonë të caktuar; që shërben për një zonë të caktuar. Festival (seminar) zonal. Takimi zonal i estradave. Ndarje zonale. Reshje zonale. Spital zonal.