zëshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ZËSHËM mb.

  • 1. Që ka zë të lartë, i zhurmshëm; që bëhet a që shpallet me zë. Këngë e zëshme. Tallazi i zëshëm i detit. Votë e zëshme.
  • 2. gjuh. Që shqiptohet me zë, që ka zë (për tingujt); kund. i shurdhët. Tingull i zëshëm. Bashkëtingëllore e zëshme.