trinom

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TRINOM m. mat.

  • Shprehje algjebrike që përbëhet prej tri gjymtyrësh të bashkuara me shenjen plus ose minus. Trinomi i gradës së dytë. Formula e trinomit. Shumëzimi i trinomeve. Zbërthimi i trinomit.