tematik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

TEMATIK mb.

  • Që lidhet me tema të caktuara a me një tematikë të caktuar; që i kushtohet një teme ose një tematike, që bëhet sipas një tematike; që ndërtohet a hartohet sipas temave ose çështjeve të ndryshme. Renditje tematike. Bibliografi tematike. Treguesi tematik i lëndës. Larmi tematikë. Pasdite tematike. Ekskursion tematik. Ekspozitë tematike. Plan tematik. Vizatim tematik. Valle tematike.