subvencion

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUBVENCION m. fin.

  • Të holla që i jep shteti gjatë një periudhe një dege të ekonomisë, një institucioni, një organizate etj. për t'i ndihmuar e për t'u lehtësuar veprimtarinë ose për t'u mbuluar shpenzimet e ndryshme. Mbahej me subvencione.