substancë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SUBSTANCË f.

  • 1. shih LËND/Ë,~A 2. Substancë organike (inorganike). Substanca kimike. Substanca të thjeshta (të përbëra).
  • 2. filoz. Thelbi i përhershëm e i pandryshueshëm i gjithçkaje sipas disa rrymave filozofike jomarksiste, që nuk njohin materien si kategori për të shënuar botën objektive. Substancë lëndore. Substancë shpirtërore.