skematik

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SKEMATIK mb.

  • 1. Që paraqitet në trajtën e një skeme, që jep vetëm tiparet a vijat themelore të diçkaje. Vizatim skematik. Paraqitje skematike (në një hartë etj.).
  • 2. fig. I paraqitur në një trajtë tepër të thjeshtësuar, që jep vetëm disa vija të përgjithshme pa tiparet thelbësore, pa veçoritë e hollësitë e nevojshme. Përshkrime skematike. Paraqitje skematike e realitetit.