simuloj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SIMULOJ jokal., libr.

  • 1. mjek. Shtirem si i sëmurë për t'iu shmangur punës a ndonjë detyre tjetër shoqërore. Nuk simulon, është vërtet i sëmurë.
  • 2. kal. Përpiqem ta paraqit si të vërtetë diçka të rreme; drejt. krijoj prova të rreme (për të fshehur një krim). Simuloi një vjedhje (një krim). Simuloi gjurmët (shenjat).