shkollor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

'SHKOLLOR' mb.

  • 1. Që i përket shkollës (kryesisht tetëvjeçare e të mesme); që ka të bëjë me shkollën dhe me procesin mësimor; që është bërë për shkollën dhe për procesin mësimor. Botime (tekste, programe) shkollore. Ndërtesa (orendi) shkollore. Viti shkollor. Pushimet shkollore. Uniforma shkollore. Rrjeti shkollor. Detyrimi shkollor. Mosha shkollore mosha nga 6-7 deri në 18-19 vjeç, kur fëmijët ndjekin shkollën fillore dhe shkollën e mesme.
  • 2. Që ndjek shkollën, që mëson në shkollë. Rinia shkollore.