sepse

Nga Wiktionary

SEPSE

I. ndajf.

  • Për një arsye të panjohur, për një shkak që nuk dihet a nuk përcaktohet dot; përse. Sepse nuk ka ardhur. Sepse nuk i pëlqen. Sepse po i dhemb pak koka. Nuk e di sepse. Nuk e kupton sepse.

II. lidh.

  • Përdoret në krye të një fjalie të varur shkakore për të treguar shkakun e arsyen e diçkaje; për shkak se, për arsye se, meqë. Nuk e mbaroi dot, sepse s'kishte kohë. Nuk e morën me vete, sepse ishte i vogël. Dolën faqebardhë, sepse punuan me ngulm. Jo sepse nuk donte, por ...
  • Edhe sepse përdoret në krye të një fjalie të varur lejore, që tregon se, pavarësisht nga rrethanat e ndryshme, nuk mund të ndalohet kryerja e veprimit të shprehur në fjalinë kryesore (p.sh. Edhe sepse kishte shumë punë, u tregua i gatshëm t'i ndihmonte).