sekretari

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEKRETARI f. sh

  • 1. Zyra e sekretarit. Hyri në sekretari.
  • 2. vet. nj. përmb. Tërësia e sekretarëve të zgjedhur për të mbajtur procesverbalet e një mbledhjeje, të një konference etj. Tryeza e sekretarisë. U zgjodh presidiumi dhe sekretaria.