sejmen

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SEJMEN m. vjet.

  • 1. Ai që i vente prapa një beu a një çifligari për t'i shërbyer si rojë dhe për të zbatuar urdhrat e dëshirat e tij. Sejmenët e beut. Hajdutë që i mbante si sejmenë.
  • 2. fig. përb. Ai që i shërben verbërisht dhe si mercenar një më të fuqishmi. Sejmenët e nazistëve. Imperializmi amerikan dhe sejmenët e tij.