rralloj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RRALLOJ kal.

  • 1. E bëj më të rrallë, i zmadhoj largësinë midis fijeve, pjesëve a njësive përbërëse. Rrallojnë bimët tëharrin bimët e mbjella. E rralluan pyllin e krasitën pyllin. E rrallojnë ajrin (gazin) e thithin ajrin (gazin) nga një hapësirë dhe e bëjnë më të rrallë.
  • 2. Pakësoj përdorimin e një pijeje, të duhanit etj., pi më pak. E rralloi duhanin. E rralloi rakinë.
  • 3. Nis të bëj më rrallë diçka; kund. shpeshtoj. I rralloi vizitat. I rralluam mbledhjet. I rralloi qitjet.