reflektoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

REFLEKTOJ kal.

  • 1. Pasqyroj; fiz. bredh. Pasqyra reflekton rrezet e dritës. Uji reflekton qiellin.
  • 2. jokal. libr. Mendoj gjatë me vete dhe e vlerësoj në mënyrë autokritike një veprim që kam bërë, me qëllim që ta përmirësoj sjelljen a punën time, mendoj thellë për diçka. Ka reflektuar thellë (shumë). Reflektoj për të metat.