ratifikoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

RATIFIKOJ kal. dipl.

  • Njoh dhe miratoj zyrtarisht nëpërmjet organit më të lartë shtetëror një traktat a një marrëveshje të lidhur në mes të përfaqësuesve të plotfuqishëm të shtetit me një a me shumë shtete të tjera; i jap fuqi ligjore një marrëveshjeje ndërkombëtare për ta vënë në veprim. Ratifikoj një traktat (një marrëveshje).