precipitati

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

| P |


Precipitat quhet substanca e cila mbetet si materjal i vequar nga pjesa tjeter e substances. Për shembull pas perfundimit të filtrimi Ku perdoret hinka e thjesht pjesa e mbetur në letrën filtruese quhet precipitat.