Jump to content

penal

Nga Wiktionary

PENAL mb. drejt.

  • Që lidhet me veprime të rrezikshme për shoqërinë a për shtetin (me krime a me kundërvajtje), të cilat janë të dëmshme sipas ligjeve në fuqi; që lidhet me përcaktimin e masës së dënimit dhe me zbatimin e dënimeve ndaj atyre që kryejnë krime ose kundërvajtje. Çështje penale. Shkelje penale. Vepër penale. Hetim penal. Përgjegjësi penale. Ndjekje penale. Procedura penale. E drejta penale. Gjykatë penale. Kodi penal tërësia e ligjeve a e normave juridike të një shteti që përcaktojnë se çfarë veprimi përbën krim a kundërvajtje dhe që parashikojnë dënimet a masat që duhen marrë kundër fajtorëve.