Jump to content

pasi

Nga Wiktionary

PASI f. etnogr.

  • Parëti, të parë. Shkoi nusja në pasi.


PASI lidh.

  • 1. Përdoret në një fjali të varur kohore, veprimi i së cilës kryhet përpara veprimit të shprehur nga fjalia kryesore; kur, si. Pasi erdhën të gjithë, filloi mbledhja. Pasi hëngri drekë, doli. Pasi bëri ca hapa, u kujtua për të dhe u kthye.
  • 2. Përdoret në një fjali të varur për të shprehur marrëdhënie të ndryshme shkakore; meqë, meqenëse, për shkak se..., duke qenë se... Pasi qenka puna kështu, unë po iki. Pasi ai nuk po vjen, do të rri unë.