oponent

Nga Wiktionary

OPONENT m.

  • Ai që është i ngarkuar për të dhënë mendimin kritik për vlerën e një vepre shkencore, letrare etj., e cila paraqitet për botim ose për të fituar një grada shkencore. Oponent zyrtar. U caktuan oponentët për një vepër (për një disertacion).