mjaftueshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

MJAFTUESHËM mb.

  • Që mjafton për të përmbushur nevojat ose kërkesat: që është aq sa duhet; që del, që arrin. Sasi e mjaftueshme. Ushqime të mjaftueshme. Njohuri te mjaftueshme. Ka të ardhura të mjaftueshme. Nuk është i mjaftueshëm.


MJAFTUESHËM ndajf.

  • 1. Në mënyrë të mjaftueshme, aq sa duhet; mjaft.
  • 2. Përdoret për notën më të ulët kaluese. Mori (notën) mjaftueshëm.