malcoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

MALCOJ kal.

  • 1. kryes. vetë III. Pezmaton një plagë, bën që të marrë pezëm, e mahis; jokal. merr pezëm, pezmatohet (për plagën). E ftohta ia malcoi plagën. Më malcoi plaga.
  • 2. fig. E bëj më keq, e acaroj. E malcoi punën.