logjikshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

LOGJIKSHËM mb.

  • 1. Që arsyeton në mënyrë të shëndoshë, që ka fuqi arsyetimi; i arsyeshëm. Njeri i logjikshëm.
  • 2. Që është sipas lidhjeve të brendshme, të rregullta e të domosdoshme të zhvillimit, që përputhet me këto lidhje e që rrjedh prej tyre. Përfundim i logjikshëm. Gjë e logjikshme.