kuptimor

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KUPTIMOR mb. gjuh.

  • Që ka të bëjë me kuptimin leksikor të fjalës; që i përket kuptimit të fjalës, i kuptimit. Ana kuptimore. Ndërtimi kuptimor. Vatra (qendra) kuptimore. Boshti kuptimor.
  • Theksi kuptimor (logjik) gjuh. shih te LOGJIK,~E.