kualifikoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KUALIFIKOJ kal.

  • 1. Ngre shkallën e përgatitjes ideopolitike, shkencore e profesionale të dikujt në një degë a fushë të caktuar të prodhimit, të shkencës, të arsimit etj.; zgjeroj e thelloj njohuritë e tij, rrit aftësitë e dikujt për punë. Kualifikuan kuadrin (punëtorët).
  • 2. sport. Bëj që të kualifikohet, i jap të drejtën për të vazhduar një garë.