kualifikim

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KUALIFIKIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve KUALIFIKOJ, KUALIFIKOHEM. Kualifikimi individual. Kualifikimi i kuadrove (i mësuesve). Kualifikimi pasuniversitar. Kurs kualifikimi.
  • 2. Shkalla e përgatitjes ideo politike, shkencore e profesionale e dikujt në një degë ose fushë të caktuar të prodhimit, të shkencës, të arsimit etj.; shkalla e njohurive dhe e aftësive që ka arritur dikush në një fushë të caktuar. Me kualifikim të lartë. Rritja e kualifikimit. Sipas kualifikimit që ka secili.