kooperativist

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KOOPERATIVIST m.

  • Anëtar i një kooperative bujqësore a blegtorale. Kooperativist i dalluar (pararojë). Të ardhurat e kooperativistëve. Me punën e kooperativistëve.

KOOPERATIVIST mb.

  • Që ka të bëjë me kooperativën ose me kooperativistët, i kooperativës ose i kooperativistëve; që mbështetet në kooperativizmin ose që synon ngritjen e kooperativave. Prona kooperativiste. Fshatarësia kooperativiste. Lëvizja kooperativiste.