kategorizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KATEGORIZOJ kal.

  • 1. Ndaj sende ose frymorë në grupe a në klasa, sipas vetive e tipareve të përbashkëta ose të ngjashme që kanë; ndaj në kategori; grupoj, klasifikoj. Kategorizoj ushtrimet. Kategorizoj sipas madhësisë.
  • 2. Bëj vlerësimin e aftësisë a të kualifikimit të punonjësve duke i ndarë në kategori, në bazë të të cilave u jepet edhe shpërblimi për punën; i jap a i caktoj dikujt kategorinë e punës.