karakterizoj

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KARAKTERIZOJ kal.

  • 1. Jap tiparet fizike e morale, të sjelljes e të veprimtarisë së dikujt, që e dallojnë atë nga të tjerët; bëj karakteristikën, përshkruaj a tregoj karakterin e dikujt. Karakterizoj personazhet.
  • 2. vet. veta III. Përbën tiparin a veçorinë dalluese të dikujt a të diçkaje, e bën të shquhet a të dallohet nga të tjerët; përbën karakterin e dikujt. Trimëria (mikpritja) karakterizon popullin shqiptar.