kamatëvonesë

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KAMATËVONESË f. fin.

  • Sasia e të hollave, e shprehur edhe në përqindje, që paguhet si gjobë kur një detyrim nuk shlyhet në afatin e caktuar; kamatë. Paguaj kamatëvonesën. Iu shtua kamatëvonesa.