kalueshëm

Nga Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

KALUESHËM mb.

  • 1. Që mund të kalohet a të kapërcehet, nga ku mund të kalohet. Rrugë (urë) e kalueshme. Shteg i kalueshëm.
  • 2. Që mund të përballohet, që mund të kapërcehet (për një vështirësi, për një punë të rëndë etj.). Vështirësi e kalueshme.

KALUESHËM ndajf.

  • Aq sa është për të kaluar në një klasë a në një kategori tjetër më të lartë (për notën në shkolla). Mori notën «kalueshëm».